Meny Stäng

ICA bilförsäkring

För den som äger en bil och vill teckna en bilförsäkring, kan ICA bilförsäkring mycket väl tänkas vara ett bra alternativ. Det är ett skydd som fungerar utmärkt för de allra flesta bilmodeller och det finns, precis som hos så många andra bolag, möjlighet att välja skyddets omfattning. Detta påverkar naturligtvis också försäkringspremien.

Olika nivåer på försäkringsskydd

Hos de allra flesta försäkringsbolag kan du välja mellan olika försäkringsnivåer. Detta är bra, eftersom det gör att du kan påverka kostnaden baserat på vilket skydd som är relevant för din bils ålder och skick, samt baserat på hur din användning av fordonet ser ut. Precis som så många andra aktörer inom bilförsäkringsbranschen har ICA försäkring valt att dela upp försäkringsskyddet i tre nivåer; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Vi ska här gå igenom vad som ingår i de olika nivåerna, och vad som skiljer dem åt, för att du lättare ska kunna avgöra vad som skulle kunna passa just ditt fordon.

>> Läs mer direkt hos ICA bilförsäkring – klicka här

Trafikförsäkring

Den enklaste lösningen du kan välja när du ska försäkra din bil är trafikförsäkringen. Det är viktigt att du som bilägare känner till att denna typ av försäkring i praktiken ger ett väldigt litet skydd för din egen bil om den skulle bli involverad i en krasch eller annan typ av olycka. Däremot ser den till att du uppfyller de lagkrav som finns på en bil som inte är avställd. Den ger dina medtrafikanter och deras fordon och deras egendom ett skydd, vilket är det viktiga med trafikförsäkringen. Det finns olika situationer då det kan bli aktuellt att använda den här försäkringen. Den går till exempel in och täcker kostnader om du kör på en person som är ute och går, eller om du krockar med en annan bil eller annat fordon och skulden är din.

Skulle du råka köra in i grannens staket så att det går sönder kan också trafikförsäkringen komma väl till pass och täcka de kostnader som du har orsakat. Däremot kan inte trafikförsäkringen användas för att bekosta reparationer på din bil som uppstått till följd av den skada du är vållande till. Om du har ett sådant behov och vill att detta ska ingå i försäkringen, behöver du välja ett mer täckande alternativ än just trafikförsäkringen.

ICA bilförsäkring är en bra försäkring

Halvförsäkring

En halvförsäkring kan vara ett bra alternativ om du är ute efter något mer omfattande än trafikförsäkringen, men inte anser att du behöver det allra mest omfattande skyddet. Det kan också vara en bra lösning om du har en nybilsgaranti på annat håll, eftersom den ofta täcker de delar av helförsäkringen som inte ingår i halvförsäkringen. En kombination av en halvförsäkring och en nybilsgaranti brukar ofta ge ett komplett och bra skydd. Exakt vad som ingår i en halvförsäkring kan variera mellan olika bolag. Hos ICA har man gjort det till ett tämligen omfattande skydd, där följande delar bör lyftas fram.

Trafikförsäkring

Naturligtvis ingår en trafikförsäkring i halvförsäkringen. Du har med andra ord automatiskt det skydd som trafikförsäkringen ger när du har valt att teckna en halvförsäkring.

Tillägg till trafikförsäkringen

I halvförsäkringen ingår förutom den vanliga trafikförsäkringen även en olycksfallsförsäkring. Den ger extra ersättning utöver det som trafikförsäkringen redan ger om förare eller medresenär i bilen får bestående men efter olyckan. Högsta ersättning som kan utgå är 600 000 kronor.

Stöld- och inbrottsskydd

Stöld och inbrott kan vara svårt att skydda sig helt mot. Visst kan du försvåra för alla tjuvar genom att ha bilen inlåst i ett garage, men tyvärr finns det aldrig något sätt som är 100 % säkert. Om du har en halvförsäkring täcker denna dels stöld om din bil blir stulen och inte återfinns, eller återfinns men behöver repareras, dels skador som orsakats av att någon har försökt bryta sig in i bilen.

Allt tryggt med en försäkring från ICA.

Brandskydd

Ett brandskydd ingår också i halvförsäkringen från ICA försäkring. Det innebär att om det uppstår skador på ditt fordon till följd av en brand, träder försäkringsskyddet in och täcker kostnaderna. Även bränder är ju dessvärre något som det är svårt att som bilägare skydda sig fullständigt mot.

Maskinskada

Ett område som du förmodligen är väldigt mån om att täcka är maskinskadeområdet. Det kan bli väldigt dyrt att reparera en maskinskada om du inte har en bilförsäkring som täcker det. En halvförsäkring ser till att du har ett bra skydd. Om det uppstår fel som inte har kunnat förutses på växellådan, delar av motorn eller andra typer av maskinskador, kan du få kostnaderna för åtgärd täckt. Det förutsätter dock att din bil inte är äldre än 8 år. Om den är yngre än 8 år, men har gått mer än 10 000 mil slutar också denna del av försäkringen att gälla.

Andra inkluderade områden

Förutom de ovan nämnda delarna ingår även mycket annat i en halvförsäkring. Den omfattar bland annat krishjälp om du behöver sådan efter en olycka, glasskydd om en skada har uppstått som gör att glaset behöver bytas, allriskförsäkring som gör att du kan få ersättning om du råkar tanka fel eller liknande, samt räddningsskydd.

Helförsäkringen

Det tredje och mest omfattande försäkringsalternativet är helförsäkringen. Den är perfekt för dig som har en bil som inte längre omfattas av en nybilsförsäkring, i och med att du då behöver komplettera med ett skydd som täcker vagnskador. Det gör helförsäkringen, vilket gör att du har ett bra och heltäckande skydd. I helförsäkringen ingår allt som ingår i halvförsäkringen. Även här ingår en allriskförsäkring utan att du behöver betala extra för den, vilket är värt att lyfta fram, då detta är ett tillval som kostar extra hos många andra försäkringsbolag. Som redan har nämnts ingår en vagnskadeförsäkring, vilket det inte gör i halvförsäkringen.

Ett rättsskydd är också något som ingår i den mer omfattande helförsäkringen. Den ger dig möjlighet att få dina juridiska kostnader täckta om du hamnar i en rättstvist som handlar om fordonet eller en trafikolycka. Om du väljer att helförsäkra din bil hos ICA försäkring får du dessutom ett bra skydd mot skador som uppstår till följd av skadegörelse, vilket kan vara väldigt fördelaktigt. Hyrbil och assistans ingår inte i försäkringen men går att lägga till som tillval.