Meny Stäng

Moderna Försäkringar

Moderna försäkringar är ett av de nyare försäkringsbolagen här i Sverige. De tillhör den danska försäkringskoncernen Tryg Forsikring, som är den största försäkringskoncernen i Norden, med över 2,2 miljoner privatkunder och fler än 100 000 företagskunder.

Moderna Försäkringar har specialiserat sig på försäkringar som ska passa moderna människor. Det innebär att ledorden bland annat är flexibilitet, trygghet och användarvänlighet. Företagets försäkringar är lätta att förstå sig på och eftersom försäkringarna är enkla så går de också snabba att hantera för försäkringsbolaget. Moderna Försäkringar har valt att fokusera väldigt mycket på sina kunder och att kunderna snabbt ska kunna komma i kontakt med försäkringsbolaget vid skadeärenden eller frågor av olika slag. Därför har Moderna exempelvis satsat på att ha generösa öppettider och de har också alltid legat i framkant när det gäller digitala tjänster av olika slag.

För tillfället erbjuder Moderna framförallt sakförsäkringar. Det innebär att de tillhandahåller försäkringar för hem och villa, bilar, båtar, företag och liknande. Just bilar och båtar är en nisch som Moderna försäkringar fokuserar mycket på, exempelvis genom att erbjuda specialförsäkringar för entusiastbilar och motorcyklar.

Alternativ till Moderna försäkringar:

Vårt toppval

ICA bilförsäkring

ICA-bonus på kostnaden

 • Topprankad i test

 • Fast pris i 5 år

 • ICA-bonus på försäkringen

 • Hel, halv & trafikförsäkring

Bärgningshjälp 24/7

Hedvig

Helt utan bindningstid

 • Utan bindningstid

 • Vägassistans 24/7

 • Personlig service i appen

 • Hel, halv & trafikförsäkring

Anpassat skydd

Gofido

Konkurrenskraftigt pris

 • Utan bindningstid

 • Helt digitalt

 • Anpassa ditt skydd

 • Hel, halv & trafikförsäkring

Billiga försäkringar

Moderna har fokuserat på att erbjuda billiga försäkringar. Men försäkringarna gör ändå inte avkall på trygghet och pålitlighet. Försäkringsbolaget har hittat andra sätt varpå de kan erbjuda extra billiga försäkringar. Ett sätt är genom att förenkla sina försäkringar så att de går snabbare att handlägga. Ett annat sätt är genom att erbjuda en rabatt för de kunder som tecknar försäkring online. Ifall man som kund tecknar sin försäkring på nätet så blir ju Modernas handläggningskostnader lägre för denna försäkring och det ska kunden premieras för.

Moderna har också valt att satsa på de kunder som har lägst skaderisk. Detta eftersom de inte vill att deras kunder ska tvingas att vara med och betala för de försäkringstagare som tar onödigt höga risker eller som har väldigt dyra och exklusiva bilar som kostar multum att ersätta ifall de råkar ut för en olycka. Moderna har anpassat sina försäkringar till de kunder som tar väl hand om sina saker och som har en privat standardbil som inte är helt ny, som inte är trimmad eller ombyggd och som inte är av sport- eller lyxmodell. De kunder som stämmer in på detta får i gengäld en lägre försäkringspremie.

Moderna Försäkringar

Bilförsäkring hos Moderna

Moderna erbjuder, som de flesta andra försäkringsbolag, en bilförsäkring i tre nivåer (trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring). Som komplement kan man också välja till en tilläggsförsäkring, exempelvis hyrbil, trafikolycksfall och krishjälp, assistansförsäkring och kombiförsäkring. Den stora fördelen med att teckna en bilförsäkring hos Moderna försäkringar är att man får ett omfattande försäkringsskydd för sin bil utan att behöva betala överpris för försäkringen.

Moderna Försäkringar bil

För den som nyligen har köpt en bil är det naturligtvis av största vikt att hitta ett försäkringsbolag som erbjuder en bra och omfattande bilförsäkring. Det kan även bli aktuellt att se över försäkringsvillkoren och av olika orsaker byta försäkringsbolag för den som har ägt sin bil under flera års tid. Det finns som de flesta har noterat ett stort utbud av försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar. Ett av de alternativ som definitivt är intressant att ta en närmare titt på är Moderna Försäkringar och deras bilförsäkringar. Deras lösningar kan vara relevanta för de allra flesta bilägare. Precis som de flesta andra i sin bransch kan de erbjuda flera olika nivåer på fordonsförsäkringar, vilket att du kan se till att dina försäkringsbehov täcks samtidigt som du inte behöver betala mer än nödvändigt.

De olika nivåvalen

Hos Moderna Försäkringar kan du, som hos många andra bolag inom samma bransch, välja om du vill teckna en trafikförsäkring, en halvförsäkring eller en helförsäkring. Precis som hos alla de andra som arbetar med den här typen av nivåindelning, är trafikförsäkringen den enkla, mest grundläggande, medan helförsäkringen är den mest omfattande. Värt att nämna är att både hel- och halvförsäkringar kan kompletteras med diverse tilläggsförsäkringar i de fall där ett sådant behov föreligger.

Teckna en försäkring hos Moderna försäkringar.

Trafikförsäkringen

I Sverige finns det en lag som gör gällande att ett fordon måste ha en grundläggande försäkring i form av en trafikförsäkring. Denna försäkring är med andra ord inte förhandlingsbar och det går inte att avstå från den. Att välja att enbart teckna en trafikförsäkring är vanligtvis inte att rekommendera, även om det är möjligt. Undantaget kan vara om du har en så gammal eller sliten bil att värdet ändå är så lågt att det inte övergår en eventuell självrisk. I ett sådant läge kan trafikförsäkring trots allt vara det bästa alternativet. Det som omfattas av en renodlad trafikförsäkring är personskador samt skador på andra personers egendom eller fordon. Om du till exempel råkar köra sönder någon annans lada kommer din trafikförsäkring träda in och täcka kostnaderna. Om du krockar med en moped kommer trafikförsäkringen täcka kostnaderna för skadan. Däremot kommer denna nivå av försäkring inte ge din egen bil något skydd. Skulle din bil skadas i en krock kommer du med andra ord inte få någon ekonomisk hjälp med reparation av ditt eget fordon. De allra flesta har därför nytta av att satsa på ett något mer omfattande skydd.

Halvförsäkringen

Halvförsäkringen är betydligt mer omfattande än trafikförsäkringen. Naturligtvis bör det nämnas att trafikförsäkringen är en del av halvförsäkringen, så när du tecknar en halvförsäkring ingår trafikskyddet per automatik. Hos Moderna Försäkringar ingår även följande punkter i en halvförsäkring:

 • Brand och stöld
  Brand och stöld är två saker som det är viktigt att försäkra sig mot så gott det går. Du kan naturligtvis inte teckna en försäkring som säkerställer att du inte kommer råka ut för dessa händelser, men däremot kan du se till att du får hjälp att täcka kostnaderna om något av detta skulle inträffa. Oavsett om din bil börjar brinna till följd av ett blixtnedslag eller en kortslutning exempelvis, eller om din bil blir stulen eller skadan i samband med ett stöldförsök, kan du få ersättning för dessa kostnader tack vare en giltig halvförsäkring.
 • Glasförsäkring
  Att vindrutan eller de andra glasrutorna på bilen kan krossas eller att det åtminstone kan uppstå sprickor är du troligtvis fullständigt medveten om. Det är tråkigt när det inträffar, men ännu tråkigare om din försäkring inte täcker glasbyte eller reparation. I halvförsäkringen hos Moderna Försäkringar är detta något som täcks.
 • Generös försäkring för maskinskada
  I halvförsäkringen ingår också maskinskada. Det handlar om oförutsedda skador som uppstår i delar av motorn eller styrsystemet exempelvis. Moderna Försäkringar har en generös maskinskadeförsäkring jämfört med många andra. Denna del av försäkringen är giltig tills bilen har hunnit bli 8 år, vilket är ganska standardmässigt inom branschen, eller tills bilen har hunnit gå 12 000 mil, vilket är en betydligt mer generöst tilltagen gräns än många andra försäkringsbolag har valt.
 • Räddning och rättsskydd
  En halvförsäkring inkluderar räddningshjälp om bilen behöver bärgas vid en olycka eller om den blivit stulen och behöver bärgas till verkstad. Däremot är det viktigt att känna till att den inte täcker bärgning på grund av att diesel eller bensin tagit slut i tanken. Ett rättsskydd ingår också, vilket innebär att du kan få hjälp med den ekonomiska biten i samband med en rättslig tvist till följd av exempelvis en fordonsöverlåtelse eller en trafikolycka.

Helförsäkringen

En helförsäkring täcker naturligtvis alla de delar som ingår i halvförsäkringen. Det finns dock ytterligare tillägg som ingår i helförsäkringen som inte återfinns i de andra skyddsnivåerna. Det är enbart i helförsäkringen som vagnskada ingår. Detta betyder mer specifikt att du kan få hjälp att täcka kostnaderna för skador som uppstått på bilen, även om det är du som är den som orsakat olyckan. Om du till exempel kör in i en annan bil, eller krockar med en älg, och din bil behöver repareras alternativt lösas in, gäller alltså vagnskadeförsäkringen.

Det kan naturligtvis alltid vara bra att ha den typen av skydd. För den som är ägare till en ny bil brukar dock den typen av skydd ofta ingå i nybilsgarantin. Det innebär att det kan vara onödigt att teckna en helförsäkring eftersom du då får betala extra för ett skydd som du redan har från annat håll. Om detta gäller dig, kan det istället vara klokt att teckna halvförsäkringen och sedan uppgradera till helförsäkringen den dagen din nybilsgaranti slutar gälla. Det gäller dock att vara medveten om att detta så småningom behöver göras, så att du inte glömmer bort det och låter din egen bil vara oskyddad när det kommer till vagnskador. Sådana kan nämligen bli kostsamma att reparera om du ska täcka hela kostnaden själv.

Rätt val av nivå

Att välja försäkringsnivå hos Moderna Försäkringar bör inte vara alltför komplicerat. För de flesta, som har en relativt ny bil, som inte längre omfattas av nybilsgarantin är helförsäkringen det bästa valet. För de som däremot har en gällande nybilsgaranti kan Modernas halvförsäkring vara det klokaste valet. Trafikförsäkringen är egentligen bara relevant för de som har en bil som i stort sett saknar värde.