Meny Stäng

Vagnskadegaranti

När man köper en bil kommer alltid frågor om försäkring upp. De flesta vet att man, enligt lag, måste ha en trafikförsäkring om man äger en bil. Men, denna försäkring täcker ju inte skador på det egna fordonet, så för att få ersättning om något händer med bilen måste man också ha en bilförsäkring. Bilförsäkringar finns hos en lång rad försäkringsbolag, och de flesta av dessa erbjuder bilförsäkringar i två nivåer; hel- och halvförsäkring. Till dessa går det också att lägga till olika tilläggsförsäkringar om man vill ha ett ännu mer komplett försäkringsskydd.

När man jämför olika försäkringar för att hitta den bästa, gäller det att inte bara titta på kostnaderna utan också på vad de olika försäkringarna innehåller. Det är ju viktigt att få en bilförsäkring som motsvarar de krav och behov du har. Man vill inte stå utan skydd om det oförutsedda inträffar. Men, det är också bra att se på försäkringsvillkoren så att man inte betalar för något man inte har användning av. Om du har köpt en ny bil, till exempel, får du förmodligen rådet att teckna en helförsäkring. Har man en ny och värdefull bil ska man självklart ha den bästa försäkringen. Eller? Man brukar ju säga att man ska välja helförsäkring till den nya bilen och en halvförsäkring till en äldre begagnad bil, som man ändå inte får så stor ersättning för om den skadas. Men, det stämmer faktiskt inte helt och hållet.

Vagnskadegaranti för nyköpt bil

För om du har köpt en ny bil följer det sannolikt en vagnskadegaranti på bilen. Och med en vagnskadegaranti behöver du inte helförsäkringen. Skillnaden mellan en hel- och en halvförsäkring är just att helförsäkringen också omfattar vagnskador. Och om du redan har en vagnskadegaranti, som ger ersättning för just de skador som gäller i helförsäkringen, är det fullt tillräckligt med en helförsäkring på bilen. När vagnskadegarantin löper ut uppdaterar du förstås till en helförsäkring.

Vagnskadegaranti

Vagnskadegarantin löper i de flesta fall i tre år. Men det kan finnas variationer så det är givetvis viktigt att du kollar vad som gäller för din bil, så att du anpassar bilförsäkringen efter det skydd du redan har. En del försäkringsbolag hjälper dig att bevaka när vagnskadegarantin går ut, medan andra lägger hela det ansvaret på dig.

Vagnskadegarantin får du alltså på köpet när du köper en ny bil hos en svensk generalagent. Vagnskadegarantin gäller i Sverige och de andra länder som är anslutna till samarbetet om Grönt Kort. Men, det är bara här i Sverige denna garanti finns, så om du köper en bil i ett annat land får du ingen vagnskadegaranti på köpet. Att garantin enbart gäller i de länder som ingår i grönt kort kan vara bra att ha i åtanke om du ska åka utomlands med bilen. Garantin följer med bilen om den byter ägare under garantitiden, men bara om den säljs inom landet. Vid export försvinner denna garanti.

Detta ingår i vagnskadegarantin

Vagnskadegarantin ger ersättning för skador som uppstår vid en trafikolycka eller en singelolycka, som om du kör i diket eller kör på någonting. Den gäller också för skador som uppstår på grund av yttre påverkan, som om bilen råkar ut för skadegörelse eller skadas av ett nedfallet träd, till exempel.

I de flesta fall gäller garantin tre år från den dag bilen registreras. När du köper bilen får du ett garantibevis där det står hur länge vagnskadegarantin gäller. Håll koll på detta garantibevis. Även om de flesta försäkringsbolag skickar ut en påminnelse när den dagen närmar sig då garantin slutar gälla, är det bra att ha koll själv ifall just ditt bolag inte erbjuder denna service. I garantibeviset finns också villkoren för garantin, samt information om självrisk och annat som kan vara bra att veta.

Ges ut av bilmärkets generalagent

Vagnskadegarantin ges ut av bilmärkets generalagent. Generalagent är den som representerar biltillverkaren i vårt land, och har ensam försäljningsrätt av bilmärket i fråga. Generalagenten är också den som bestämmer hur mycket du ska betala i självrisk om du behöver utnyttja garantin.

Så funkar en vagnskadegaranti.

Om du får en skada på bilen hanteras garantifrågan oftast av ett försäkringsbolag. I de allra flesta fall är det en speciell bilmärkesförsäkring som administrerar garantin. Det är alltså inte säkert att det är det bolag där du har din bil försäkrad som hanterar din garanti. Du får lämna in en skadeanmälan till det försäkringsbolag som utsetts av generalagenten för ditt bilmärke.

När du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring kan det vara bra att veta vilket bolag som har hand om vagnskadegarantin på den specifika bilen. Det kan finnas fördelar med att ta sin försäkring hos samma bolag som hanterar garantin, om något skulle hända. Det kan finnas fördelar alltså, men det är absolut inte ett måste. Du får givetvis ut din ersättning även om du har din bil försäkrad hos ett annat bolag.

Viktigt att anmäla skadorna inom 90 dagar

Om din bil blivit skadad i en trafikolycka, utsatts för skadegörelse, fått parkeringsskador eller andra skador som täcks av garantin ska du anmäla skadorna inom 90 dagar. På garantibeviset kan du se vem som hanterar garantin och vart du ska anmäla skadorna.

Man skulle kunna säga att vagnskadegarantin som följer med den nya bilen är ett komplement till din bilförsäkring, och tillsammans med halvförsäkringen fungerar den som en helförsäkring. Det betyder alltså att, tvärtemot vad många tror, man inte behöver ta en helförsäkring på en ny bil. det är ju en allmän uppfattning att helförsäkringen är till för nya, dyra bilar, medan man tecknar en halvförsäkring på gamla, billiga bilar. Men, du kan alltså slippa undan med en halvförsäkring de tre första åren om du köper en ny bil.

Även om du inte köper den fabriksny är det tillräckligt med en halvförsäkring så länge vagnskadegarantin gäller. Du kan, med andra ord, köpa en bil som körts ett år, eller två, och dra nytta av vagnskadegarantin, eftersom denna gäller i tre år (i de flesta fall), och följer med bilen vid en försäljning. När man köper en bil är det många papper att hålla reda på, och om du köper en bil där vagnskadegarantin fortfarande gäller är det viktigt att du ser till att få med garantibeviset vid köpet.