Meny Stäng

Halvförsäkring

De flesta vet på ett ungefär vad en bilförsäkring är, och också att denna typ av försäkringar hos de flesta försäkringsbolag finns i två olika nivåer. Den vanligaste indelningen av nivåer är helförsäkring och halvförsäkring, men det finns också försäkringsbolag som har andra benämningar, som till exempel bilförsäkring och stor bilförsäkring.

Men, även om namnen kan variera är principen ändå densamma. Det är ju lätt att tro att en halvförsäkring är en försäkring som ger ett betydligt sämre skydd än helförsäkringen, och att man kanske bara får hälften så höga ersättningsbelopp eller att försäkringen bara täcker hälften av skadorna. Men, så ser det inte alls ut. Om man tittar på försäkringsvillkoren och ser vad de olika försäkringarna innehåller kan man snabbt konstatera att benämningarna hel- och halvförsäkring inte är särskilt logisk.

Teckna en halvförsäkring online:

Moderna
Moderna Försäkringar
 • Moderna Försäkringar
 • Få upp till 20% rabatt på din premie genom att samla dina försäkringar.

  Skräddarsy din bilförsäkring med olika tilläggsförsäkringar.
 • Få ett prisförslag:
Folksam
Folksam
 • Folksam
 • Folksams Bilförsäkring Stor är topprankad i Konsumenternas jämförelse.

  Maskinskadeförsäkring ingår upp till 10 år eller 12000 mil i Bilförsäkring Stor.
 • Få ett prisförslag:
ICA
ICA Försäkring
 • ICA Försäkring
 • Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka ingår, båda helt utan självrisk.

  Bonus: ICA-bonus för dig med något av ICAs kort på hela försäkringskostnaden
 • Få ett prisförslag:

När du blir bilägare är du, enligt svensk lag, tvungen att omedelbart teckna en trafikförsäkring. Denna försäkring är ett måste för att du över huvud taget ska få köra hem med din bil. denna försäkring är inte en bilförsäkring i egentlig mening, men den utgör själva grunden i bilförsäkringen. Om en olycka sker får alla som åker i din bil ersättning för eventuella kroppsskador, och försäkringen täcker också skador på andra personer som är inblandade i olyckan. Den ger dessutom ersättning för skador på annans bil eller egendom. Men, den ger inget skydd alls för din egen bil, och det är här bilförsäkringen kommer in i bilden. Visserligen kan ju du få ersättning för skador på din bil om någon annan är vållande till olyckan. Då är det denna persons trafikförsäkring som täcker skadorna på din bil.

Men, för att du ska ha ett försäkringsskydd för din bil i alla situationer behöver du teckna en bilförsäkring. Och när du ska skaffa en bilförsäkring till din bil kommer du snart att se att det finns en lång rad försäkringsbolag som erbjuder sådana försäkringar. Hos de allra flesta bolag kan du välja mellan olika nivåer på försäkringen:

Tre nivåer av en bilförsäkring

Trafikförsäkringen är, som sagt, obligatorisk, men ger inget skydd för din bil. du har alltså att välja på att teckna en halvförsäkring eller en helförsäkring för att slippa stå för alla kostnader själv om något oförutsett inträffar.

Skillnaden mellan hel- och halvförsäkring

Man skulle ju kunna tro att en halvförsäkring är ett billigt, men dåligt alternativ. Men, så är det faktiskt inte. En halvförsäkring är till många delar lika omfattande som en helförsäkring. Den största, och ibland också enda, skillnaden mellan de båda försäkringarna är att man i en helförsäkring också får ersättning för vagnskador.  Det kan ju tyckas vara en mycket stor, och viktig, skillnad. Men, för många med en lite äldre bil, som inte betingar ett så högt värde, är inte vagnskadedelen så viktig. Om man har en bil som inte är så dyrbar får man inte så stor ersättning vid skada, och det lönar sig därför helt enkelt inte med en helförsäkring.

Man brukar allmänt säga att man ska teckna en helförsäkring om man har en nyare bil, och gå ner på en halvförsäkring när bilen blir äldre och tappar i värde. Men, inte heller det är riktigt sant. För om du har köpt en ny bil har du faktiskt inte användning för en helförsäkring. Eftersom de flesta nya bilar som säljs i Sverige kommer med en vagnskadegaranti är en halvförsäkring tillräcklig under bilens första år. Med en vagnskadegaranti och en halvförsäkring har du precis samma skydd som en helförsäkring vanligen ger.

De flesta försäkringsbolag hjälper till och med till med att hålla reda på när garantin löper ut och uppgraderar då automatiskt till en helförsäkring.

Halvförsäkringen är en relativt omfattande försäkring som ger dig skydd och hjälp i de flesta situationer du kan hamna i som bilägare.

Vad försäkringen täcker

Försäkringen täcker skador på både bilen och de ägodelar du förvarar i bilen om en brand uppstår. På samma sätt ger den ersättning vid inbrott och stöld. Du får naturligtvis ersättning för de saker som stjäls ur din bil, för skadorna som uppstår på bilen och för bilen om den stjäls och inte hittas. Halvförsäkringen täcker också glasskador, maskinskador och vissa skador på elektronik. Här kan det vara bra att titta på villkoren hos olika försäkringsbolag för att se vilka elektronikskador som ersätts och hur ersättningen ser ut.

En annan del i halvförsäkringen som kan vara minst lika viktig som att få ersättning för skador på bilen är räddning, krishjälp och rättsskydd. Då vet du att du inte behöver fundera allt för mycket på det praktiska mitt i en traumatisk situation. Det kan också vara bra att känna till att du faktiskt kan få rättshjälp i många olika situationer. Det är inte bara om en trafikolycka blir en rättssak som du får hjälp med både advokat- och rättegångskostnader. Om du tvingas in i en rättstvist på grund av en reparation, försäljning eller köp av bil träder rättsskyddet i din halvförsäkring in och hjälper till med kostnaderna. En halvförsäkring ger, med andra ord, trygghet i vardagen som bilägare även om man har turen att slippa trafikolyckor.

Ett mycket gott skydd för bilägare

En halvförsäkring ger alltså ett mycket gott skydd för bilägare, och det är bara om man också vill kunna få ersättning för vagnskador som man behöver ha en helförsäkring. Det finns också en rad olika tilläggsförsäkringar som man kan ta för att få ett ännu mer omfattande försäkringsskydd, eller för att skräddarsy försäkringen efter sina egna behov och önskemål. Det finns, till exempel, tilläggsförsäkringar som gör att du slipper betala självrisk vid varje skadetillfälle.

När du jämför halvförsäkringar för att hitta den som ger dig mest för pengarna är det inte bara priset som är viktigt. Det är också viktigt att titta på villkoren. Här ser du exakt vad som ingår i de olika försäkringarna, men också hur de olika bolagen ersätter olika skador. Du kan också hitta skillnader i självrisker och annat som kan få stor betydelse om du behöver utnyttja din försäkring. Det kan vara bra att veta att försäkringspremien sätts efter en riskanalys, och att faktorer som bilmärke, bostadsort, ålder och hur länge du har haft körkort påverkar hur mycket du får betala för din bilförsäkring.

Recension:
Halvförsäkring
Betygsatt av: BilligasteBilförsäkringen.nu
Betyg: 5